• آخرین بروز رسانی : 1400/06/22

مزایدات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

کلیه مزایدات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.