• آخرین بروز رسانی : 1400/06/22

مناقصات

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

کلیه مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.